Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, April 25, 2024

Bộ mặt vừa dê, vừa dâm mà có râu giống con dê là Hồ Chí Minh #shorts


Giáo sư Huỳnh Văn Lang cho rằng các Tổng Thống Hoa Kỳ "dê" không đáng kể gì với Hồ Chí Minh, Chủ Tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Giáo sư Huỳnh Văn Lang cũng nói rằng khuôn mặt và bộ râu của Hồ Chí Minh giống dê nhất so với một vài khuôn mặt Tổng Thống Mỹ. Cuộc mạn đàm đã diễn ra vào chiều ngày 25 tháng 01 năm 2015 tại tư thất của Giáo Sư thuộc thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment