Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, April 30, 2024

Tưởng Niệm 49 Năm Quốc Hận (30/04/1975 – 30/04/2024) | Biệt Đội Văn Nghệ...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi “Tưởng Niệm 49 Năm Quốc Hận (30/04/1975 – 30/04/2024)” do Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH tổ chức vào chiều Thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại Phòng sinh hoạt Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave, Suite 214-215, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment