Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, April 23, 2024

Hình Ảnh Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận #shorts


Buổi Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận & Kỷ Niệm "Chiến Dịch Gió Lốc" có trên 5,000 người thuộc nhiều sắc tộc tham dự buổi Lễ này đồng thời tưởng niệm 58,000 chiến sĩ Hoa Kỳ và hơn 260,000 chiến sĩ quân đội VNCH đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ tự do tại Việt Nam vào chiều ngày 26 tháng Tư Năm 2015 trên Hàng Không Mẫu Hạm USS Midway, 910 N. Harbor Drive, thuộc Thành phố San Diego, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment