Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, April 27, 2024

Bức Tường Đen được dựng lên lần cuối trước Đền Thờ Đức Thánh Trần? Ý kiế...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cuộc phỏng vấn của nhà báo Tạ Phong Tần với ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần về việc có dư luận cho rằng năm nay là “năm cuối cùng được dựng Bức Tường Đen” trước Đền Thờ Đức Thánh Trần (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ. Cuộc phỏng vấn được thực hiện vào sáng ngày 27 tháng 4 năm 2024 bên cạnh tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trên Đại lộ Bolsa, Trần Hưng Đạo.

No comments:

Post a Comment