Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, April 7, 2024

Ông Phan Kỳ Nhơn: Lý do xây dựng Tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc ...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần về “Lý do xây dựng Tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trên Đại lộ Bolsa” nhân ngày chào cờ đầu tháng vào sáng Thứ Bảy ngày 6 tháng 14 năm 2024 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment