Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, April 17, 2024

Bộ mặt phản dân, hại nước, tàn bạo, gian manh của bọn cầm quyền CSVN càn...


Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ 2018 /P3 vào chiều tối ngày 29 tháng Tư Năm 2018 trong khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ,  Số 14180 All American Way, Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ. 

No comments:

Post a Comment