Lac Viet Humanistic Culture

Monday, April 22, 2024

Biểu tình lên án nhà cầm quyền CSVN bán nước hại dân làm tay sai cho Tầu...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Đổng hương VN tại Nam California đã biểu tình rầm rộ chống VC cấu kết với xí nghiệp Formosa của người Tầu thải độc chất gây ô nhiễm nặng nề tại duyên hải miền Trung Việt Nam vào chiều ngày 14 tháng 5 năm 2016, trên Đại lộ Bolsa Ave., thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment