Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, April 25, 2024

Càng ngày càng thấy rõ rằng người dân hoàn toàn thất vọng và hết sức căm...


Phỏng vấn Kỹ sư Đỗ Như Điện, Chủ Tịch Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại, nhân dịp ông dến tham dự buổi Đại Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4 và cũng là dịp kỷ niệm "10 năm thành lập Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ" được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2013, từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment