Lac Viet Humanistic Culture

Monday, April 8, 2024

Thời gian rồi sẽ trôi qua nhưng đặc biệt tội ác CS không bao giờ quên đư...


Buổi Lễ Chào Cờ đầu tháng vào sáng Thứ Bảy ngày 6 tháng 4 năm 2024 trước tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment