Lac Viet Humanistic Culture

Monday, April 22, 2024

Biểu tình chống VC cấu kết với Formosa thải độc chất gây ô nhiễm duyên h...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Đổng hương VN tại Nam California đã biểu tình rầm rộ chống VC cấu kết với xí nghiệp Formosa của người Tầu thải độc chất gây ô nhiễm nặng nề tại duyên hải miền Trung Việt Nam. Cuộc biểu tình đã xuất phát trước Đền Thờ Đức Thánh Trần và tuần hành trên Đại Lộ Bolsa, sau đó tập họp trong khuôn viên Lee’s Sandwiches Bolsa cùng làm lễ chào cờ và bắt đầu buổi thắp nến và văn nghệ đấu tranh vào chiều ngày 14 tháng 5 năm 2016.  

No comments:

Post a Comment