Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, April 28, 2024

Lễ Tưởng Niệm 49 Năm Quốc Hận & Kỷ Niệm 21 Năm Thành Lập Tượng Đài Chiến...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi Lễ tưởng niệm 49 năm ngày Quốc Hận & Lễ kỷ niệm 21 năm thành lập Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ vào ngày Chủ Nhật 28 tháng 4 năm 2024 tại Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, 14180 All American Way, công viên Freedom Park thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment