Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, April 7, 2024

99c Only Stores đóng cửa toàn quốc, Dollar Tree đóng cửa 970 cửa hàng


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; đưa tin về việc “Cửa hàng 99c Only đóng cửa toàn quốc & Dollar Tree đóng cửa 970 cửa hàng” vào chiều ngày 5 tháng 4 năm 2024 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.      

No comments:

Post a Comment