Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, May 1, 2024

Lễ tưởng niệm 30 Tháng Tư Đen năm 2024 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, L...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự về buổi “Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng 4” vào ngày Thứ Ba 30 tháng 4 năm 2024 tại Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, 14180 All American Way, công viên Freedom Park thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment