Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, May 18, 2024

99c Only Stores tại Katella & Magnolia 3 ngày cuối cùng


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai sinh hoạt của tiệm “99c Only Stores” tại Katella & Magnolia 3 ngày cuối cùng trước khi đóng cửa vào chiều ngày 17 tháng 5 năm 2024 tại Cửa hàng 99, tọa lạc tại 11072 Magnolia St. ở trung tâm nhộn nhịp của thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment