Lac Viet Humanistic Culture

Friday, May 31, 2024

DEREK TRAN Candidate for Congress, CA-45 #shorts


Phỏng vấn Luật sư Derek Trần, cựu quân nhân Hoa Kỳ, Ứng cử viên Quốc Hội Hoa Kỳ, Địa hạt 45 nhân ông đến dự lễ tưởng niệm và cắm cờ Việt-Mỹ trên phần mộ các Quân-cán-chính VNCH và 81 chiến sĩ Nhẩy Dù vào ngày 27 tháng 5 (Memorial Day) 2024 tại  Peek Funeral Home, 7801 Bolsa Ave Westminster, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment