Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, May 5, 2024

Cảm nghĩ của Chư Tôn Đức về ngày Đại Lễ Phật Đản PL 2568-DL 2024


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt phỏng vấn Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Phát ngôn nhân GHPGVNTNHK, Đồng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL 2568; Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL 2568 và Hòa Thượng Thich Tuệ Uy, Viện chủ Tu Viện Hộ-Pháp Monastery El Monte về cảm nghĩ của các ngài nhân ngày Đại Lễ Phật Đản PL 2568-DL 2024 vào sáng ngày Chủ Nhật 5 tháng 5 năm 2024 tại Garden Grove Park, 9301 Westminster Blvd., thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment