Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, May 9, 2024

Phát Biểu của Đại Diện Dân Cử & Giới Chức Chính Quyền trong ngày Đại Lễ ...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần phát biểu của Đại Diện dân cử & giới chức chính quyền trong ngày Đại Lễ Phật Đản PL 2568-DL 2024 vào sáng ngày Chủ Nhật 5 tháng 5 năm 2024 tại Garden Grove Park, 9301 Westminster Blvd., thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment