Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, May 2, 2024

Ông PHAN KỲ NHƠN: TỘI ÁC CỦA CS Không Thể Nào XÓA MỜ ĐƯỢC Trong Tâm Khảm...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phỏng vấn của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý với ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần về “Tội ác của chế độ CS sau khi chiếm được miền Nam” vào ngày 30 tháng 4 năm 2024 trước Đền Thờ Đức Thánh Trần (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.  

No comments:

Post a Comment