Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, May 2, 2024

Nghi Thức Khai Mạc Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng Tư Đen 2024


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần nghi thức khai mạc buổi “Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng 4” vào ngày Thứ Ba 30 tháng 4 năm 2024 tại Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, 14180 All American Way, công viên Freedom Park thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment