Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, May 29, 2024

Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong 2024 tại Westminster Memorial Park


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi Lễ tưởng niệm Ngày chiến sĩ trận vong (Memorial Day) để tôn vinh sự phục vụ của các anh hùng liệt sĩ những người đã hy sinh mạng sống để bảo vệ đất nước Hoa Kỳ vào sáng Thứ Hai ngày 27 tháng 5 năm 2024 tại Westminter Memorial Park, 14801 Beach Blvd, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment