Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, May 11, 2024

Chư Tăng Ni Khất Thực Chào Mừng Đại Lễ Phật Đản PL 2568-DL 2024 Tại Gard...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần Chư Tăng Ni khất thực trong chương trình Lễ Cổ Phật Khất Thực để chào mừng Đại Lễ Phật Đản PL 2568-DL 2024 vào sáng ngày Chủ Nhật 5 tháng 5 năm 2024 tại Garden Grove Park, 9301 Westminster Blvd., thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment