Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, May 28, 2024

TƯỞNG NIỆM | Diễn Đọc TẠ PHONG TẦN


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của tác giả Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về bài viết “Tưởng Niệm” bài đăng trên số 1401 ngày 23 Tháng 5 năm 2024 trên Tuần báo Trẻ Magazine.  

No comments:

Post a Comment