Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, May 28, 2024

Vòng Hoa Tưởng Niệm Ngày Chiến Sĩ Trận Vong Của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VN...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi lễ “Đặt vòng hoa tưởng niệm và Phút mặc niệm” nhằm tưởng niệm hơn 58 ngàn chiến binh Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến VN, Quân-Cán-Chính VNCH hy sinh bảo vệ tổ quốc, các chiến sĩ người  Mỹ gốc Việt hy sinh bảo vệ đất nước Hoa Kỳ do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH miền Nam California tổ chức vào sáng Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, công viên Freedom Park thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment