Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, May 21, 2024

Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, bồ-để tát-ba-ha


Buổi “Đại Lễ Khánh Đản 2024, Phật Lịch 2568” được tổ chức vào trưa ngày Chủ Nhật 19 tháng 5 năm 2024 tại Chùa Trúc Lâm Yên Tử, 1924 W. Second Street, thuộc  Thành phố Santa Ana, Orange County, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment