Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, May 14, 2024

Nghị viên Amy Phan West phát biểu bằng tiếng Việt trong Đại Lễ Phật Đản...


Phát biểu của Đại Diện dân cử & giới chức chính quyền trong ngày Đại Lễ Phật Đản PL 2568-DL 2024 vào sáng ngày Chủ Nhật 5 tháng 5 năm 2024 tại Garden Grove Park, 9301 Westminster Blvd., thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment