Lac Viet Humanistic Culture

Monday, May 6, 2024

Chương Trình Lễ Cổ Phật Khất Thực Chào Mừng Đại Lễ Phật Đản PL 2568-DL 2...Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại Chương trình Lễ Cổ Phật Khất Thực để chào mừng Đại Lễ Phật Đản PL 2568-DL 2024 vào sáng ngày Chủ Nhật 5 tháng 5 năm 2024 tại Garden Grove Park, 9301 Westminster Blvd., thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment