Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, May 7, 2024

Lễ Cử Hành Nghi Thức Mừng Khánh Lễ Đản Sinh trong ngày Đại Lễ Phật Đản P...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần Lễ Cử Hành Nghi Thức Mừng Khánh Lễ Đản Sinh trong Ngày Đại Lễ Phật Đản PL 2568-DL 2024 vào sáng ngày Chủ Nhật 5 tháng 5 năm 2024 tại Garden Grove Park, 9301 Westminster Blvd., thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment