Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, May 29, 2024

Thắp hương trên phần mộ 81 Chiến Sĩ Nhảy Dù trong ngày Lễ Chiến Sĩ Trận ...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi lễ tưởng niệm và cắm cờ Việt-Mỹ trên phần mộ 81 chiến sĩ Nhẩy Dù vào sáng Thứ Hai ngày 27 tháng 5 (Memorial Day) 2024 tại Peek Funeral Home, 7801 Bolsa Ave Westminster, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment