Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, May 8, 2024

Cử Hành Nghi Thức Khai Mạc Đại Lễ Phật Đản PL 2568-DL 2024 Tại Garden Gr...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần Lễ Cử Hành Nghi Thức Khai Mạc Đại Lễ Phật Đản PL 2568-DL 2024 vào sáng ngày Chủ Nhật 5 tháng 5 năm 2024 tại Garden Grove Park, 9301 Westminster Blvd., thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment