Lac Viet Humanistic Culture

Monday, May 27, 2024

Cựu Quân Nhân Việt Mỹ trong ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong tại Westminter Me...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt phỏng vấn một số cựu quân nhân QLVNCH với Trung tá La Trinh Tường, cố vấn gia đình Mũ đỏ ở Orange County và vùng phụ cận, ông Trần Văn Giỏi, Hội trưởng Hội Võ Bị Nam California, ông Hứa Trung Lập, nhân viên Peek Funeral Home, Hội đồng quản trị Đền thờ Đức Thánh Trần và Luật sư Derek Trần, cựu quân nhân Hoa Kỳ, Ứng cử viên Quốc Hội Hoa Kỳ, Địa hạt 45 nhân dịp các vị đến dự lễ tưởng niệm và cắm cờ Việt-Mỹ trên phần mộ các Quân-cán-chính VNCH và 81 chiến sĩ Nhẩy Dù vào ngày 27 tháng 5 (Memorial Day) 2024 tại Westminter Memorial Park, 7801 Bolsa Ave Westminster, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment