Lac Viet Humanistic Culture

Monday, May 6, 2024

Lễ Cúng Dường Trai Tăng Trong Ngày Đại Lễ Phật Đản PL 2568-DL 2024 Tại G...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần Lễ Cúng Dường Trai Tăng trong ngày Đại Lễ Phật Đản PL 2568-DL 2024 vào sáng ngày Chủ Nhật 5 tháng 5 năm 2024 tại Garden Grove Park, 9301 Westminster Blvd., thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ. 


No comments:

Post a Comment