Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, May 15, 2024

Vòng Hoa Tưởng Niệm 30 Tháng Tư Đen 2024 của Hội Võ Bị & Thủ Đức Nam Cal...


Buổi “Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng 4” vào ngày Thứ Ba 30 tháng 4 năm 2024 tại Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, 14180 All American Way, công viên Freedom Park thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment