Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, May 15, 2024

Vòng Hoa Tưởng Niệm 30 Tháng Tư Đen của DEREK TRẦN Ứng Cử Viên Quốc Hội ...


Buổi “Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng 4” vào ngày Thứ Ba 30 tháng 4 năm 2024 tại Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, 14180 All American Way, công viên Freedom Park thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment