Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, May 22, 2024

Nguồn gốc của tên em là gắn liền với những trại tù mà bố em đã phải trải...


Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư Đen 2018 vào chiều tối ngày 29 tháng Tư Năm 2018 trong khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ,  Số 14180 All American Way, Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment